Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

این دوره نحوه ایجاد یک مدل سه بعدی با استفاده از برنامه CATIA Part Design را آموزش می دهد. شما می آموزید که چگونه از ابزارهای مختلف مبتنی بر ویژگی برای ساخت یک مدل سه بعدی استفاده کنید. همچنین می توانید نحوه افزودن پارامترها، سپس بررسی، اندازه گیری و اصلاح مدل را بیاموزید.

  • مدت زمان: 16 ساعت
  • سطح: مقدماتی
  • مخاطبین: طراحان سه بعدی
  • پیشنیاز: VL3D001 و ENOV-en-BUPS-F-15-171

ویژگی های دوره

کد دوره : cat-en-pdg-f-15-171

مدت زمان : 16 hours

سطح : Introductory

مخاطبین : طراحان سه بعدی