اخبار

استفاده شرکتهای Man Diesel از SAP Business One

هولدینگ Man Diesel یکی از بزرگترین تولید کنندگان موتور کشتی و تجهیزات دریایی در دنیا بوده و در بیش از 30 کشور دارای دفاتر و نمایندگی میباشد.

اخبار

طراحی خودروی الکتریکی CANOO

شرکت Canoo برای غلبه بر چالش های پیش روی خود، از پلتفرم مدیریت چرخه عمر محصول شرکت Dassault Systemes به نام 3DExperience استفاده میکند.