استفاده شرکتهای Man Diesel از SAP Business One

هولدینگ Man Diesel که یکی از بزرگترین تولید کنندگان موتور کشتی و تجهیزات دریایی در دنیا میباشد، نرم افزار SAP Business One را برای 18 شرکت تابعه خود در سراسر دنیا پیاده سازی کرده است. همچنین برنامه توسعه این شرکت برای پیاده سازی کامل راهکار برنامه ریزی منابع انسانی یا Enterprise Resource Planning در مجموعه شرکتهای خود، این است که نهایتا تا 2 سال آینده، نرم افزار SAP B1 را زیر مجموعه های خود در 30 کشور دیگر پیاده سازی نموده تا شفافیت مطلوبی در فرآیند های سازمانی خود به وجود آورد.  
پخش ویدیو

مطالب مرتبط