مقالات

مدیریت چرخه عمر محصول یا PLM چیست؟

از سیستمهای PLM به ‌عنوان راهکاری جامع برای مدیریت فرآیند توسعه‌ محصولات پیچیده و شبیه‌سازی انواع فرآیندها استفاده می‌شود.