طراحی سد رودخانه زرد چین با نرم افزار 3DExperience

رودخانه زرد چین یکی از هولناک ترین و غیر قابل کنترل ترین رودخانه های جهان است. به همین دلیل وزارت منابع آب کشور چین برنامه های مختلفی را برای مدیریت سیل و توسعه این آبراه اختصاص داده که هدف آنها حفاظت از جان، مال و ایمنی میلیون ها نفر از مردم در امتداد رودخانه و همچنین حمایت از توسعه اقتصادی مناطق مجاور است.

شرکت YREC یک شرکت مشاوره مهندسی است که به مدیریت و توسعه رودخانه ها، پروژه های صرفه جویی در مصرف آب و پروژه های مرتبط با برق آبی اختصاص دارد. این شرکت در سال 2003 به یک شرکت فناوری و مهندسی تبدیل شد و از آن زمان با موفقیت کامل بیش از 30 تأسیسات بزرگ و متوسط در زمینه آب و برق بر روی رودخانه زرد و انشعابات آن طراحی و ساخته است.

 

 

این شرکت پروژه بزرگ طراحی سد رودخانه زرد را با استفاده از سیستم 3DExperience در سال 2017  به انجام رساند.

 

کشور چین به سرعت در حال توسعه زیرساخت های خود است، به همین دلیل است که نیاز روزافزونی به مدیریت آب، نیروگاه های برق آبی و پروژه های مهندسی عمران احساس میکند. به همین دلیل تیم های طراحی مهندسی چینی با چالش های دشواری روبرو هستند که شامل پیچیدگی بالاتر در طراحی، زمان چرخه عمر کوتاه تر و مشتریانی هستند که می خواهند پیشرفت پروژه خود را در طول مراحل ایجاد مشاهده کنند.

داستان موفقیت شرکت YREC در استفاده از سیستمهای PLM را در اینجا مطالعه نمایید.

 
پخش ویدیو

مطالب مرتبط