صنایع هوافضا و نظامی

صنایع هوافضا و نظامی با چالش های بسیار پیچیده ای مواجه هستند. حساسیتی که در تایید و انتشار یک قطعه از هواپیما وجود دارد بسیار پیچیده تر از یک قطعه از خودرو یا دستگاه صنعتی عادی بوده و هزینه های بسیاری بالایی برای ایجاد اطلاعات و اسناد قابل انتشار آن پرداخته می شود.

در حقیقت در سراسر صنعت هوا فضا و دفاع، افزایش انتظارات مشتری (هزینه های پایین تر، استانداردهای بالاتر و افزایش توانایی ها) همراه با افزایش پیچیدگی برنامه، رقابت را با چالش بیشتری روبرو می کند.

با پیچیده تر شدن سیستم ها در طراحی، ساخت و تحویل، قطعه سازان و تأمین کنندگان نیاز به تسریع در نوآوری و بهره وری بیشتری دارند تا امکان چابکی بیشتر در میزان تولید را به دست بیاورند. این امر به روشی جدید برای ایده پردازی، طراحی، ساخت، آزمایش، تأیید صلاحیت و حفظ وسایل نقلیه هوایی و فضایی جدید نیاز دارد.

سیستم های PLM این قبیل صنایع را قادر می سازد تا بطور چشمگیری عملکرد فنی خود را بالا برده و هزینه های پروژه خود را کاهش دهند. با پیاده سازی PLM در سراسر سازمان می توان در یک محیط یکپارچه تمام سیستم های عملکردی فنی را در کنار هم برسی نموده و بهترین روش های عملیاتی را در کل سازمان به اشتراک گذاشت. این یکپارچگی می تواند در سطح سازمان، داخلی باشد و یا حتی در سطح تامین کنندگان و مشتریان ایجاد شود.

از برنامه ریزی 360 درجه، شبیه سازی و پایش لحظه ای در زمان واقعی استفاده کنید.

کیفیت تولید را از طریق مدیریت تغییر یکپارچه، ردیابی کامل تأمین کننده و پیگیری در زمان واقعی مشکلات کیفیت، بهبود ببخشید.

با شبیه سازی و تحلیل همه جانبه، ساخت و مونتاژ نمونه مجازی را قبل از تولید انجام دهید.

استاندارد ها و الزامات کیفی مورد نیاز به سرعت بدست آورید.

عدم انطباق را تشخیص داده و اصلاحات زودهنگام انجام دهید.

دوباره کاری هایی را که می تواند بر سودآوری و عملکرد شما تأثیر بگذارد کاهش دهید.

با ایجاد تعامل چند جانبه و پیوسته در سیستم تولید و تامین، چابک شوید.

بر روی خلاقیت و کیفیت تمرکز کنید.

با استفاده از اتوماسیون، هزینه انجام فعالیت ها را کاهش دهید.

ضمن کاهش خطر، بهره وری را افزایش دهید.

نیازهای تامین و نگهداری ماشین آلات را در فرآیند تولید محصول بگنجانید.

پخش ویدیو