خدمات فنی و مهندسی

یک شرکت خدمات فنی و مهندسی به دیگر شرکت ها در تمام مراحل توسعه محصول کمک می کند. تجزیه و تحلیل، تهیه مستندات طراحی، نمونه سازی اولیه، تولید، طراحی مجدد و مهندسی معکوس همگی از خدمات رایجی هستند که دفاتر و شرکتهای خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای دیگر ارائه مینمایند.

ارائه خدمات انبوه به معنی سر و کار داشتن با حجم بسیار بزرگی از بسته های اطلاعات فنی شرکتهای مختلف بوده که هر روز به حجم و تعداد آنها افزوده میشود. ارائه راهکار و بسته های اطلاعاتی یا انجام خدمات مهندسی دقیق، صحیح و به موقع، نیازمند استفاده از یک سیستم مدیریتی بسیار قدرتمند و یکپارچه میباشد.

شاید بتوان مهمترین چالشی که در این زمینه با آن روبرو هستیم را مدیریت پروژه و اطلاعات آن نامید. استفاده از سیستم های جامع PLM و ERP تنها راهکاری است که میتوان این حجم بسیار بزرگ از اطلاعات مشتریان مختلف را با استفاده از آن مدیریت نموده و در عین حال، امنیت تمامی اطلاعات و فرآیند ها را نیز در تمام مراحل تضمین نمود.

چه فرآیندها و سیستم هایی ما را قادر می سازد تا ساختمان ها و شهرهای زیبا، پویا و پایدار را به بهترین شکل ایجاد کنیم؟

چگونه می توان از سیستم طراحی همزمان، شبیه سازی 4 بعدی، اتوماسیون، تداوم دیجیتال و محیط های مجازی استفاده کرد تا فرآیندهای سنتی که ساختمان ها، زیرساخت های مدنی و شهرهای ما را طراحی و تحویل می دهند، متحول نمود؟ برای بقا و پیشرفت در دوران پسا دیجیتال، همه تیم های بزرگ و کوچک که در ساخت و ساز شهرها و سرزمین ها فعالیت می کنند باید از فناوری نوین طراحی ساختمانی استفاده نمایند.

سیستمهای PLM با عملیاتی کردن و ادغام مهندسی دانش، مهندسی سیستم، مهندسی همزمان، مدیریت تغییرات و مدیریت الزامات و قوانین و استانداردها، به سازندگان ساختمان کمک میکند تا با کمترین هزینه و زمان محصول خود را متناسب با نیاز بازار ارائه نمایند.

بر تمام مراحل طراحی و تهیه بسته اطلاعات فنی اشراف پیدا کنید.

موقعیت رقابتی خود را با ایجاد شبکه ارزش تقویت کنید.

مدیریت پروژه دقیق و تضمین زمان تحویل را با کنترل کامل برنامه ها بدست آورید.

برنامه ریزی دقیقی برای هماهنگی بین خدمات ارائه شده به تمام ذینفعان داشته باشد.

از تعاملات سیستمی یکپارچه برای ارائه بهترین خدمات استفاده کنید.

تحلیل و ارزیابی درستی از تمام سناریوهای موجود به ازای هر مشتری بدست آورید.

با اطلاع از راه کارهای موجود، مسیر درستی برای اجرای هر پروژه انتخاب نمایید.

پخش ویدیو