نرم‌افزار Simulia

نرم‌افزار Simulia قابلیت تحلیل خطی ساده و پیچیده­ ترین مدل‌سازی­های غیر خطی را دارد. این نرم‌افزار شامل مجموعه المان‌های گسترده‌ای می‌باشد که در مدل‌سازی انواع مواد با خواص و رفتار گوناگون نظیر فلزات، لاستیک‌ها، پلیمرها، کامپوزیت‌ها، بتن مسلح، فومهای فنری و نیز شکننده و همچنین مصالحی ژئوتکنیکی نظیر خاک و سنگ، می­توان از آنها استفاده کرد.

با توجه به اینکه Simulia یک ابزار مدل سازی عمومی و گسترده می‌باشد، استفاده از آن تنها محدود به تحلیل مسائل مکانیک جامدات (یعنی مسئله تنش-­کرنش) نمیشود. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان مسائل مختلفی نظیر انتقال حرارت، انتقال جرم، تحلیل حرارتی اجزاء الکتریکی، اکوستیک، تراوش و پیزو الکتریک را مورد مطالعه قرار داد.

مهمترین ویژگیهای شاخص در این نرم افزار عبارتند از:

 • محیط کاربری آسان باوجود امکانات بسیار گسترده
 • تجزیه، تحلیل و حل مسائل دینامیکی و استاتیکی
 • قابلیت مدل سازی و شبیه سازی پیشرفته و دقیق

 

برخی از مهمترین قابلیتهای تحلیل و شبیه سازی در این ماژول به شرح زیر است:

 • تحلیلهای المان محدود مکانیکی- حرارتی
 • تحلیلهای  المان محدود ارتعاشی- اکوستیک
 • تحلیلهای  المان محدود جریان و دینامیک سیالات
 • تحلیل المان محدود سازه ای
 • تحلیل المان محدود کامپوزیتی
 • بررسی عملکرد اجزاء مختلف و رفتار انسانها
 • شبیه سازی و تحلیل المان محدود تماس، برخورد
 • شبیه سازی و تحلیل المان محدود شکل دهی و جوشکاری

 

 

 

حوزه‌های کاری نرم‌افزار Simulia.V6
Composites Analysis
Live Simulation Review
Mechanical
Thermal
Thermal-Electric
Structural-Pore Pressure
Structural-Acoustic
Advanced Structural Analysis
Scenario Definition
Structural Analysis
Natural frequency response
Coupled Eulerian-Lagrangian
Realistic behavior
Simulia/CFD
Thermal-Mechanical
Hydrostatic-Fluid-Mechanical
Model Editor
Surface FE Modeling
Thermal-Fluid-Mechanical
Piezoelectric-Mechanical

جهت آشنایی بیشتر با نرم افزار دمو زیر را مشاهده نمایید:

پخش ویدیو