تفاوت راهکار PLM با راهکارهای قدیمی در چیست؟

راهکار PLM مدیریت محصولات سازمان را با رویکردی کسب ‌و کار گرا، تعریف ‌شده، جامع، دیجیتالی، به‌هم‌پیوسته، بر اساس چرخۀ عمر و با تمرکز بر محصول انجام می‌دهد. این رویکرد در مقابل راهکارهای فعلی قرار می‌گیرد که رویکردی فنی­گرا، تعریف‌نشده، دپارتمانی، جداگانه، مبتنی بر کاغذ و غیرمتمرکز برای مدیریت محصولات سازمان میباشند.

جدول ­زیر تفاوتهای راهکار PLM را با راهکارهای فعلی جهت مدیریت سازمان نشان میدهد:

راهکارهای پیشین راهکار PLM
فنی‌گرا کسب‌وکار­گرا
تعریف‌نشده تعریف‌شده
دپارتمانی چرخۀ عمر
بخش‌های مجزا جامع
مبتنی بر کاغذ دیجیتالی
جداگانه به‌هم‌پیوسته
غیرمتمرکز متمرکز بر محصول

رویکرد کسب و کار گرا
در راهکارهای مدیریتی قدیمی و فعلی، هر دپارتمان از تکنیک‌ها و رویکردهای خود برای پشتیبانی از فعالیت‌های جاری خویش استفاده می‌کند که درنهایت سازمان را درگیر تعداد زیادی رویکرد و روش می‌کند که هرکدام دارای اهداف فنی خاص خود (مثل طراحی بهتر) و نه اهداف تجاری (مانند افزایش درآمد‌های محصول) هستند. اما راهکار PLM یک فعالیت تجاری است که برای دستیابی به اهداف تجاری سازمان که شامل افزایش درآمد‌های محصول، کاهش هزینه‌های مرتبط با محصول، ماکزیمم کردن ارزش محصولات برای مشتریان و ذینفعان، کاهش زمان و بهبود کیفیت محصول و بهبود عملکرد مالی می باشد، مورداستفاده قرار می‌گیرد و درنهایت ریسک‌های مرتبط با تولید محصول را برای تجارت کاهش می‌دهد.

رویکرد تعریف شده
تحت راهکار PLM مسیری که قرار است در آن محصولات در طول چرخۀ عمرشان مدیریت شوند، به‌طور کامل طراحی و تعریف‌شده و در کتابچه راهنمای مدیریت کیفیت سازمان به‌طور رسمی سندسازی می‌شود و افراد در رابطه با PLM آموزش کامل خواهند دید. این در حالی است که در راهکارهای فعلی و قدیمی مدیریتی، سیستمی که سازمان‌ها محصولاتشان را مدیریت می‌کنند از طرحی مشخص واضح و ثبت شده پیروی نمی‌کند بلکه نتیجه‌ای از روش‌های مختلف سازمان‌دهی فعالیت‌ها در هرکدام از دپارتمان‌ها می‌باشد. در راهکارهای فعلی مسئلۀ چگونگی مدیریت محصول در چرخۀ عمر به‌طور مشخص از طریق مدیریت سازمان قابل‌ردیابی نیست، طرح ریزی و سندسازی فعالیت‌های مرتبط با مدیریت سازمان انجام نمی شود و درنتیجه هیچ‌یک از افراد سازمان نمی‌تواند جزئیات چگونگی مدیریت محصول در چرخۀ عمرش را تشریح کند.

مدیریت چرخۀ عمر محصول
مدیریت چرخۀ عمر محصول (PLM) یکی از فعالیت‌های تجاری مربوط به مدیریت محصولات در سراسر چرخۀ عمر آن‌ها از زمان شکل گیری ایده اولیه در ذهن تا زمانی که تولید محصول منقطع می شود، با استفاده از مؤثرترین روش‌ها است. در راهکارهای مدیریتی فعلی، سازمان‌ها رویکردی برای مدیریت مداوم و یکپارچۀ محصول در طول چرخۀ عمر آن ندارند. دپارتمان‌های مهندسی، R&D، تولید، پشتیبانی، کنترل کیفیت و بازاریابی، تصمیمات مربوط به محصول را به‌صورت جداگانه می‌گیرند و محصولات در ابتدای چرخۀ عمر توسط یک دپارتمان خاص مدیریت‌شده و پس از اتمام فعالیت مربوطه به‌طور کامل ارتباط آن با دپارتمان قبلی قطع‌شده و توسط دپارتمانی دیگر مدیریت می شود.
در نتیجه محصول در طول چرخه حیات خود مدیریت نشده و بخشی یا تمام کنترل فعالیت ها در جهت توسعه محصول در مراحل مختلف از دست می رود. در راهکار PLM منابع انسانی به‌طور کامل مدیریت محصول را در تمام چرخۀ عمر آن آموزش می بینند. به‌عنوان‌مثال مهندس، یک محصول را با در نظرگرفتن چگونگی تولید آن، جداسازی قطعات و حتی بازیافت آن طراحی می‌کند و متخصصین بازیافت، با قوانین محیطی اطلاعات خود را به‌روز کرده و مهندسین توسعه محصول را به‌طور آنلاین آگاه و مطلع می‌کنند و به کمک یکدیگر چگونگی طراحی محصول را به‌طوری‌که جداسازی قطعات بسیار سریع و استفادۀ مجدد از آن‌ها در محصولات جدید آسان شود، انجام می دهند؛ افراد برای ایجاد ارزش و درآمد در چرخه عمر محصول تلاش می‌کنند و تجربه حاصل از مراحل و فرایندهای ساخت محصول در توسعۀ محصولات آینده استفاده می‌شود و بازخورد استفاده از یک نسل از محصولات به بهبود نسل‌های بعدی کمک می‌کند. همچنین محصولاتی که به انتهای چرخۀ عمر خود می‌رسند، جداسازی قطعاتشان انجام‌شده و برخی از قطعات در محصولات جدیدی که در ابتدای چرخۀ عمر خود هستند مجدداً مورداستفاده قرار می‌گیرند.

ایجاد الگوی جامع
راهکار PLM یک رویکرد جامع و سیستم یکپارچه¬سازی مشخص برای مدیریت محصول و فعالیت‌های تجاری مرتبط با آن است که نه‌تنها محصولات بلکه ساختار سازمانی، روش‌های کار، فرایندها، منابع انسانی، ساختار و سیستم‌های اطلاعاتی را یکپارچه می سازد. تحت راهکار PLM تمام عناصر ماتریس PLM درگیر مدیریت محصول و فعالیت‌های جانبی مرتبط با آن می شوند.

 

 

جامع­ بودن راهکار PLM

با توجه به گستردگی فعالیت‌های مرتبط با محصول، در راهکارهای فعلی رویکرد جزیره­ای برای مدیریت فعالیت‌ها وجود دارد که هرکدام از روش‌های متفاوت و جداگانه‌ای در زمان‌های متفاوت، توسط افراد مختلف در چرخۀ عمر بهره برده و هیچ دید کلی از چگونگی مدیریت آن‌ها وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال واحد مهندسی می‌تواند جزئیات محصول را در سیستم CAD خود مشاهده کند، اما هیچ اطلاعاتی دربارۀ نیاز مشتری به این جزئیات و حتی اینکه محصول به فروش رسیده است یا خیر، نخواهد داشت.

همچنین مدیر بازرگانی اطلاعات فروش محصول را دارد اما دسترسی به ویژگی‌ها و جزئیات محصول ندارد و بنابراین نمی‌تواند چگونگی ارتباط بین این مسائل را مشاهده کند. مدیران گزارش‌های متنی و پاورپوینت‌های با ظاهر جالب و خوب ارائه می‌دهند ولی به داده‌هایی که به آن‌ها در تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند، هیچ‌گونه دسترسی ندارند. اطلاعات مربوط به کنترل کیفی محصول نیز صرفاً در دپارتمان مربوطه وجود دارد ولی افراد دپارتمان مهندسی جهت توسعه محصولات جدید به این داده‌ها دسترسی نداشته و همان مشکلات قبلی در محصولات جدید تکرار می‌شود.

 

ایجاد الگوی دیجیتالی

در راهکارهای مدیریتی فعلی منابع انسانی از ابزار محاسباتی مکانیکی و اطلاعات و ارتباطات بر روی کاغذ استفاده می‌کنند اما راهکار PLM یک الگوی دیجیتالی است که با آن محصولات در سراسر چرخۀ عمر خود با کامپیوتر‌های دیجیتالی و نیز اطلاعات و ارتباطات دیجیتالی مدیریت می‌شود.

 

ایجاد الگوی یکپارچه

در راهکار PLM، سازمان محصول را با روشی منسجم و مداوم و به‌هم‌پیوسته در سراسر چرخۀ عمر آن مدیریت می‌کند. PLM تمام فعالیت‌ها، اصول، کارکردها و دستورالعمل‌های جداگانه و غیر وابسته را که به یک محصول مرتبط هستند به هم پیوند می‌دهد. درنتیجه تمام مسائل مرتبط با محصول در PLM واحد شده و مطابق با جدول زیر در مسیری به ‌هم ‌پیوسته قرار می­گیرند. در راهکارهای فعلی مدیریتی، فعالیت‌ها به‌صورت جداگانه در دپارتمان‌های مختلف در طول چرخۀ عمر انجام می‌شوند. برای مثال، پشتیبانی و توسعه محصول اغلب در بخش‌های مجزایی در سازمان انجام می‌شود درحالی‌که مرتبط با یک محصول بوده اما مسئولیت کارها برعهدۀ افراد مختلف با مدیرهای مختلف در دپارتمان‌های متفاوتی است. هر گروه با روشی که می‌خواهد کارکرده و با ساختار دلخواه خود سندسازی و داده‌سازی کرده و نرم‌افزار خاص خود را انتخاب می‌کند. هر گروه مشکلات خود را به بهترین نحو ممکن حل می‌کند، یک نرم‌افزار در واحدی و سندی در جای دیگر اضافه کرده و فعالیت‌های خود را بهینه می‌کند درحالی‌که ممکن است بهره‌وری کلی کاهش یابد.

 

فعالیت‌ها و حوزه­ های کاری به ‌هم ‌پیوسته در راهکار PLM

پشتیبانی از محصول و توسعه محصول
انتهای عمر محصول و شکل­گیری ایده اولیه محصول در ذهن
مدیریت سبد پروژه‌ها و مدیریت اطلاعات محصول و طراحی به کمک کامپیوتر
بازیافت محصول و توسعه محصول
دمونتاژ محصول و مونتاژ محصول
مسئولیت محصول و توسعه‌دهنده محصول
مشتریان و توسعه‌دهنده محصول
مسائل زیست‌محیطی و تعریف محصول
توسعه پایدار و توسعه محصول
محصولات نوآورانه و بالغ و نوآوری محصول
مدیریت جامع محصولات و مدیریت جامع پروژه‌ها

 

تمرکز بر محصول

محصول وجود یک سازمان را تعریف کرده و بدون آن مشتری، مصرف­کننده و درآمد وجود نخواهد داشت. مهم‌ترین مسئله یک سازمان مدیریت توسعه و تولید منسجم محصول است ازاین‌رو در راهکار PLM تمامی فعالیت‌ها بر تحقق محصول متمرکز است. در PLM، قانون «تمرکز بر محصول و مشتری» است و سازمان باید تمام دانش خود را جهت ساخت محصولی رقابت­پذیر، با بهترین کیفیت جهت استفاده مشتری بکار گیرد. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می­نمایید تمامی فعالیت‌های توسعه محصول در­زمینه­ به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین، بازاریابی، ایجاد رقابت و به‌کارگیری قوانین تولید در راستای تحقق یک محصول قرار می­گیرند.

 

مطالب مرتبط