اخبار

سیستمهای PLM در شرکت مهندسی عمران DASAN

شرکت مهندسی مشاور DASAN یکی از شرکتهای پیشرو در ارائه خدمات برنامه ریزی، طراحی و مدیریت پروژه های اجرای ساختمان در کره جنوبی میباشد.

رسانه

3DExperience design of covid19 ventilator

عنوان ویدئو: 3DExperience design of covid19 ventilator
موضوع: دموی طراحی دستگاه ونتیلاتور با 3DExperience

رسانه

What is SAP Business One

عنوان ویدئو: What is SAP Business One
موضوع: معرفی نرم افزار SAP Business One

رسانه

SAP Business One in 60 seconds

عنوان ویدئو: SAP Business One in 60 seconds
موضوع: معرفی 1 دقیقه ای نرم افزار SAPB1