رسانه

3DExperience design of covid19 ventilator

عنوان ویدئو: 3DExperience design of covid19 ventilator
موضوع: دموی طراحی دستگاه ونتیلاتور با 3DExperience

رسانه

What is SAP Business One

عنوان ویدئو: What is SAP Business One
موضوع: معرفی نرم افزار SAP Business One

رسانه

SAP Business One in 60 seconds

عنوان ویدئو: SAP Business One in 60 seconds
موضوع: معرفی 1 دقیقه ای نرم افزار SAPB1

مقالات

مدیریت چرخه عمر محصول یا PLM چیست؟

از سیستمهای PLM به ‌عنوان راهکاری جامع برای مدیریت فرآیند توسعه‌ محصولات پیچیده و شبیه‌سازی انواع فرآیندها استفاده می‌شود.