مستندات ISO 45001

مستندات ISO 45001

ایزو ۴۵۰۰۱ (به انگلیسی ISO-45001) یک استاندارد ایزو در زمینه مدیریت سیستم‌های ایمنی و بهداشت شغلی است که در ماه مارس سال ۲۰۱۸ تدوین شده‌است. هدف این استاندارد کاهش بیماری‌ها و آسیب‌های شغلی است.

این استاندارد بر مبنای اسس ۱۸۰۰۱، کنوانسیون‌ها و دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی کار شامل ILO OHS2001 و استانداردهای ملی تدوین شده‌است.

باکس دانلود

مطالب مرتبط :