صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مشاغل انرژی و مواد، از جمله نیرو، نفت و گاز، معدن، فلزات و مواد معدنی و مواد شیمیایی با چالش های زیادی روبرو هستند. نگرانی های زیست محیطی و افزایش نظارت عمومی باعث افزایش علاقه به راه حل های جدیدی می شود که مدل های تجاری سنتی را متحول می کنند. به طور کلی، پیچیدگی های موجود در این صنعت مانند زیرساخت های فرسوده، قیمت های ناپایدار و بهره وری پایین، سود موجود در این صنایع را به شکل مداوم تهدید نموده و تحت فشار قرار می دهد.

از این رو مشاغل مربوطه باید با ایجاد تنوع در عرضه محصولات با تغییر اولویت ها و خواسته های مشتریان و جامعه، به نوعی در فعالیت های جدید گوناگون گام بردارند، سرعت نوآوری خود را افزایش دهند، بهره وری سازمانی و زیرساختی را بهبود بخشیده و پاسخگویی به مشتریان را افزایش دهند.

برای اجرای پروژه های این صنعت روش ها و الزامات متفاوتی از جمله مدل های طراحی، اسناد تست، اسناد مهندسی، مدیریت تغییرات و مدیریت تجهیزات وجود دارد.

سیستم های PLM با قرار دادن یک محیط کاربر پسند و قابل سفارشی سازی بی پایان به این صنعت کمک می کند تا همه موارد ذکر شده را با بهترین روش های بدست آمده مدیریت نموده و به آسانی از اطلاعات یک پروژه در پروژه بعدی استفاده نماید.

به الزامات قانونی و استانداردی به صورت سریع و دقیق پاسخ دهید.

عدم انطباق را تشخیص داده و اصلاحات زودهنگام انجام دهید.

دوباره کاری هایی را که می تواند بر سودآوری و عملکرد شما تأثیر بگذارد کاهش دهید.

با ایجاد تعامل چند جانبه و پیوسته در سیستم تولید و تامین، چابک شوید.

با استفاده از اتوماسیون، هزینه انجام فعالیت ها را کاهش دهید.

بر روی خلاقیت و کیفیت تمرکز کنید.

ضمن کاهش خطر، بهره وری را افزایش دهید.

پخش ویدیو