فناوری های نوین

فناوری های پیشرفته به فناوری هایی در بالاترین درجه پیشرفت و در لبه دانش اطلاق میشود؛ به عبارت دیگر، پیشرفته ترین فناوریهای که امروزه در دسترس بشر هستند.

طراحی میکرو تراشه های الکترونیکی، تولید قطعات نیمه هادی پیشرفته، فناوری نانو، سیستم های ارتباطی نوین، اینترنت اشیا، ادوات و تجهیزات نظامی و نرم افزار های کامپیوتری هوش مصنوعی، همگی جز صنایع مادر، برتر و نوینی بوده که دستیابی به آنها، نیازمند وجود زیرساخت های پیچیده ای از سیستم های مدیریت اطلاعاتی میباشد.

در صورت دستیابی به تکنولوژی های نوین، هزینه تولید در تمامی صنایع دیگر به شکل قابل توجهی کاهش میابد.

به الزامات قانونی و استانداردی به صورت سریع و دقیق پاسخ دهید.

عدم انطباق را تشخیص داده و اصلاحات زودهنگام انجام دهید.

دوباره کاری هایی را که می تواند بر سودآوری و عملکرد شما تأثیر بگذارد کاهش دهید.

با استفاده از اتوماسیون، هزینه انجام فعالیت ها را کاهش دهید.

بر روی خلاقیت و کیفیت تمرکز کنید.

ضمن کاهش خطر، بهره وری را افزایش دهید.

با مدیریت کیفیت یکپارچه و پایش لحظه ای، رضایت مشتری را بدست آورید.

موقعیت رقابتی خود را با ایجاد شبکه ارزش تقویت کنید.

پخش ویدیو