صنایع دارویی و پزشکی

مفهوم دوقلوی مجازی یا Digital Twin در صنایع دارویی و پزشکی، یکی از آخرین تکنولوژیهای ارائه شده در جهان بوده که انقلاب بزرگی را در این صنایع به وجود آورده است. بدن انسان، از DNA گرفته تا تمامی اندام ها، حاوی اسرار بسیار پیچیده ای هستند که هنوز توسط علم کشف نشده است.

ناکارآمدی تحقیقات پزشکی و دارویی در دنیای امروز، همراه با نیاز به مراقبت دقیق تر و پایدار از بیمار، صنعت علوم پزشکی و بهداشت را برای وقوع یک تحول بسیار بزرگ آماده کرده است. استفاده از سیستم های شبیه سازی بیولوژیک، گامی است که میتواند منجر به ارائه راه کارهای بهتر با تمرکز بر سلامتی بیمار و ایجاد فرآیندهایی برای حمایت از آنها شده تا فرآیند کشف، توسعه، تولید، تجاری سازی و استفاده از روشهای درمانی متحول شود.

در تجاری سازی محصولات خود تحول ایجاد کنید.

با شبیه سازی و تحلیل همه جانبه، خطرات تست و بررسی را کاهش دهید.

به استاندارد ها و الزامات فنی و کیفی پایبند باشید.

عدم انطباق را تشخیص داده و اصلاحات مورد نیاز را انجام دهید.

بر روی خلاقیت و کیفیت تمرکز کنید.

با استفاده از اتوماسیون، هزینه انجام فعالیت ها را کاهش دهید.

پخش ویدیو