صنایع حمل و نقل و خودرو

خودرو سازان و تامین کننده گان آنها به طور دائم با چالش پاسخگویی به نیاز مشتری، کیفیت، راحتی، ایمنی، مقررات دولتی بر اساس محیط زیست، مصرف سوخت و غیره درگیر هستند. در نظر گرفتن همه این موارد با یکدیگر واقعا یک چالش بزرگ است.
سیستمهای PLM با عملیاتی کردن و ادغام مهندسی دانش، مهندسی سیستم، مهندسی همزمان، مدیریت تغییرات و مدیریت پیکره بندی های محصول به سازندگان خودرو کمک میکند تا با کمترین هزینه و زمان محصول خود را متناسب با نیاز بازار ارائه نمایند.

پیکره بندی گونه های مختلف از یک محصول را به سادگی انجام دهید.

یک نمونه دیجیتالی تمام عیار از خودرو طراحی کنید.

با شبیه سازی و تحلیل، به بهترین آپشن های محصول دست پیدا کنید.

قبل از طراحی دقیق، خطاهای عملکرد را به طور واقعی شناسایی کنید.

ضمن افزایش تولید ، نیاز به انبار کردن موجودی و مواد اولیه را کاهش دهید.

با مدیریت کیفیت یکپارچه و پایش لحظه ای، رضایت مشتری را بدست آورید.

پخش ویدیو