مشاوره و امکان سنجی

شناخت و ارزیابی سیستم و فعالیت‌های فعلی سازمان، بررسی نقص‌ها و تعیین نقشه راه جهت حل مشکلات موجود از موارد بسیار مهم و اساسی در موفقیت پیاده‌سازی سیستم‌های یکپارچه سازی نظیر PLM و ERP می‌باشد.
به همین دلیل، ارائه خدمات مشاوره و امکان سنجی استقرار این سیستم‌ها، به صورت رایگان و در گام نخست توسط شرکت توسعه فناوری ویراگستر به انجام میرسد.

عدم آنالیز صحیح سازمان و انتخاب نادرست نرم‌افزار و متدلوژی پیاده‌سازی با توجه به نیازها و آینده نگری، باعث می‌شود که از تمامی قابلیت‌های مجموعه‌های نرم‌افزاری کلان مانند سیستم‌های ERP و PLM به طور صحیح استفاده نشده و چه بسا این امر منجر به شکست کل پروژه پیاده سازی بعد از صرف هزینه‌های مالی و زمانی بسیار گردد.

برخی از خدماتی که ما در فاز مشاوره و امکان سنجی ارائه میکنیم:

  • برگزاری Demo و Present های آنلاین معرفی ماژول‌های مختلف نرم افزاری بنا به درخواست مشتری.
  • آموزش‌های اولیه محیط‌های کاری مختلف نرم افزارهای PLM و ERP به تیم‌های فنی منتخب در محل شرکت.
  • کمک به مشتری جهت انتخاب بهترین سیستم یکپارچه سازی با توجه به فرآیندهای کاری جاری.
  • بررسی متودولوژی و Best Practice های تخصصی پیاده سازی.
  • شناسایی سیستم‌ها، ساختارها و فرآیندهای کاری هدف مشتری.
  • بررسی و شناسایی مزایا و خطرات پروژه و مسائل غیر منتظره احتمالی با توجه به حوزههای کاری هدف.
  • چگونگی بهینه‌سازی فرآیندها و به حداقل رساندن تغییرات در انتهای پروژه پیاده سازی.
  • بررسی و برنامه‌ریزی جهت کمک به تأمین پیش نیازهای سخت افزاری و نرم‌افزاری.
  • بررسی ایجاد زیرساخت مدیریت اطلاعات سازمان مطابق با الزامات استاندارد و حوزه های کاری مشتریان.