خدمات پشتیبانی سیستمهای ERP

تومان

توضیحات

خدمات پشتیبانی سیستمهای جامع مدیریت چرخه عمر محصول به شرکتهای دارای قرارداد فعال در زمینه پیاده سازی و استقرار این سیستم ها ارائه میگردد.

لطفا نام، مشخصات و اطلاعات ثبت نامی خود را به دقت وارد نموده و از صحت نام سازمان و دپارتمان محل کار خود اطمینان حاصل نمایید. ارائه خدمات پشتیبانی بر اساس احراز هویت سازمان و پرسنل انجام میگردد.